Grāmatu apskats

Grāmatu bērniem lasīja un recenziju pierakstīja mamma Lāsma Zviedre- Pitkeviča.

Grāmata- “Animal Rescue”, autors- Patrick George. Latviski grāmatas nosaukums varetu skanēt- “Dzīvnieku glābšana”.

“Norādītais vecums – 3+, bet patīk arī jaunākiem bērniem un pieaugušajiem.
Krāsaina grāmata, kas attēlo dažādus ar dzīvnieku ciešanām saistītus jautājumus un aizraujošā veidā (ar caurspīdīgu lapu palīdzību) bērnam ļauj izglābt dzīvniekus. Šī grāmata varētu būt labs veids, kā uzsākt sarunas ar bērniem par dažādiem dzīvnieku aizsardzības un labklājības jautājumiem bērna vecumam atbilstošā veidā, jo grāmatā ir tikai ilustrācijas bez teksta, tādēļ vecākiem ir iespēja ar bērnu pārrunāt katru attēloto situāciju, balstoties uz saviem uzskatiem un pieredzi. Grāmata iekļauj tādus aspektus kā ādu un kažokādu izmantošana, medības, zoodārzi, delfināriji, cirks, fermas, zvejniecība, pārtika un pamestie mājdzīvnieki. Vienā grāmatas atvēruma pusē ir attēlotas dažādas situācijas, kad dzīvniekiem tiek radītas ciešanas, bet, pāršķirot caurspīdīgo lapu, otrā atvēruma pusē ir atspoguļota šo dzīvnieku dabiskā vide. Grāmata ļauj analizēt un salīdzināt, kā cilvēki izturas pret dzīvniekiem un kā vajadzētu būt, līdz ar to bērns interesantā un viegli uztveramā veidā iepazīstas ar tik būtisku jautājumu kā dzīvnieku aizsardzība”.

Patrick George mājaslapa https://patrickgeorge.com/, grāmata ir pieejama arī citās starptautiskās grāmatu tirdzniecības vietnēs un valodās. Lāsma grāmatu iegādājās bookdepository.com.